Arnold Rüütel. Lõpetamata lause.

Dokumentaalfilm

Pikkus 27 minutit
Režissöör ja produtsent Vahur Laiapea
Toimetajad Vahur Laiapea ja Toomas Kümmel
Monteerija Urmas Sepp
Eeter: Kanal2 ja Eesti Televisioon
Ikoon 2006
 
NLKP 24. kongress Moskvas, Balti kett, 1985.a. üldlaulupidu Tallinnas,
Oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäeva tähistamine, Vabaduse laul 1991 – need on vaid
mõned episoodid arhiivipõhisest dokumentaalfilmist, milles jälgitakse Eesti Vabariigi
presidendi Arnold Rüütli tegemisi ajavahemikus 1971 – 1992. Sellesse aega mahtusid
Eesti venestamispoliitika uus laine, perestroika ning taasiseseisvumine. Ellujäämine ja
edukus sõltusid kohanemisvõimest. Film püüab läbi hetkede ühe mehe elust üldistada
aega, mil me kõik, kelle kodanikuelu algas ENSV-s, pidime valima, kas elada võõra
võimu all või peal, millised laused lõpuni rääkida ning millised lõpetamata jätta,
kuidas aidata kaasa oma riigi taassünnile.