Keelekümblus põhikoolis

Keelekümblusmetoodika olemust tutvustav õppefilm.

Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Ikoon 2010.