Krimmi õpetaja

Dokumentaalfilm
Pikkus 53 minutit
Režissöör, operaator ja produtsent Vahur Laiapea
Monteerija Urmas Sepp
Muusika Liisa Hirsch
Teksti loeb Lembit Peterson
Eeter: Eesti Televisioon
Ikoon 2010
 
 
2008.a. augustis sõitis Ukrainasse, Krimmi sisemaale Aleksandrovka Keskkooli
eesti juurtega lastele eesti keelt õpetama ajalehe Postimees 23-aastane reporter Tiina
Rekand. Elama asus ta Krasnodarka küla Eesti Seltsi esinaise Rita Kuusk-Kadilkina
juurde. Rita on Eestist, Järvamaalt 1860.aastatel Krimmi rännanud eestlaste järeltulija.
Krimmieestlane ütleb ta enda kohta.
2008.a. Krasnodarkas on veel inimesi, kes omavahel kohtudes eesti keelt räägivad.
On ka paarkümmend last, kellele meeldib eestikeelseid laule laulda. Neid on lastele
õpetanud kõik Eestist tulnud õpetajad, õpetas ka Tiina.
Eestieestlane Tiina ja krimmieestlane Rita, kaks naist erinevatest põlvkondadest ja
keskkondadest saavad ruttu lähedaseks. Aleksandrovka kool, Rita Kadilkina kodu ja
selle kõrval asuv Krasnodarka eestlaste kohtumispaik Eesti tare on kohad, kus Tiina ja
Rita toimetavad. Nende tegemisi jälgides sündiski see film.